25 soorten vogels

Welgeteld 25 soorten vogels hebben hun plekje bij de Groene Pleisterplaats gevonden om hun jongen groot te brengen.